5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (wocudata.com) hakkındaki Telekominikasyon iletişim Başkanlığı'nın 24/03/2016 tarih ve 490.05.01.2015.-259640 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon iletişim Başkanlığı tarafından IDARI TEDBIR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wocudata.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-259640 dated 18/11/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *